Điều khoản sử dụng

- Bạn cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Bản thỏa thuận này trước khi sử dụng Thuoc365.com.vn.Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì bạn không nên sử dụng Thuoc365.com.vn. 

- Thuoc365.com.vn có thể sửa đổi nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào. Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo trên website Thuoc365.com.vn trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực).

- Nếu Bạn không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng Thuoc365.com.vn, hoặc gửi văn bản phản đối đến Thuoc365.com.vn trước ngày hiệu lực. Ngược lại nếu không có động thái gì thì có nghĩa là Bạn đồng ý với các nội dung thay đổi.

- Trong trường hợp Thuoc365.com.vn không chấp nhận văn bản phản đối của Bạn thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.

- Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.